Ing. Jana Staňková Jeremenkova 9, 742 42 Šenov u Nového Jičína

Telefon

+420 724 145 973

Investice

Leží Vaše úspory na běžných či spořicích účtech a postupně ztrácejí na hodnotě? Nebojte se investovat a nechte své peníze vydělávat.

Proč investovat?

Pro Českou republiku je typické, že většina domácností má své úspory uložené na běžných účtech v těch lepších případech na účtech spořících. Výnos u běžných a spořicích účtů obvykle nestačí ani na pokrytí inflačního znehodnocení. Pojďme to změnit a nenechme své úspory ztrácet na hodnotě! Jedním ze zajímavých řešení kam s našimi úsporami je investovat. Akciové fondy, podílové fondy a jiné cenné papíry jsou investicí s potencionálnimi vysokými výnosy. Investování například do cenných papíru je přitom snadné a má řadu výhod:

Efektivita

Historicky představují investice do akcií společností efektivní způsob zhodnocování majetku.

Uchovatel hodnoty

Investování chrání Vaše peníze před inflací.

Dividenda

Dividendy jsou Váš podíl na zisku společnosti. Máte na ni nárok - jste jedním z majitelů (akcionářů).

Daňové hledisko

Výnosy z investic držených 36 měsíců a déle jsou osvobozeny od daní.

Investování však nese i určitá rizika, v jejichž důsledku může dojít ke ztrátě části nebo všech Vámi investovaných prostředků. Zejména akciový trh je nestálý a krátkodobé výkyvy u jednotlivých akcií jsou relativně časté. Tyto výkyvy však nejsou důvod k panice. Důležitý je dlouhodobý časový horizont a rozdělení prostředků do různých typů investic. Díky tomu je možné riziko ztrát výrazně snížit.

Proč tedy investovat? Protože chceme zhodnotit naše úspory a nechat peníze vydělávat peníze. Zhodnocení prostředků se děje za podmínky přistoupení na určité riziko a také za cenu ztráty možnosti s prostředky po určitou dobu volně nakládat (ztráty likvidity). Očekávané výnosy, riziko a likvidita tvoří trojúhelník, od kterého se odvíjí veškeré investiční strategie. Umístění v tomto trojúhelníku předznamenává rozdělení investorů do tří základních kategorií, kterými jsou konzervativní, progresivní a dynamičtí investoři. Podle těchto charakteristik se vytváří také portfolio cenných papírů.

 1. konzervativní investor
 1. progresivní investor
 1. dynamický investor (agresivní)

VÝSLEDKY FINCENTRUM & FORBES INVESTICE ROKU 2014 ČR

 1. Konzervativní krátkodobý fond 2014
 1. Konzervativní dluhopisový fond 2014
 1. Progresivní krátkodobý fond 2014
 1. Progresivní dluhopisový fond 2014
 1. Akciový fond 2014
 1. Zajištěný fond 2014
 1. Smíšený fond 2013
 1. Investice roku 2014
 1. Divoká karta FORBES 2014

Časté dotazy ze strany klientů:

Finanční poradce má komplexní informace o možnostech financování. V této oblasti se pohybuje dennodenně. Pokud byste sám/sama chtěla mít podobný přehled o možnostech investování, znamenalo by to pro Vás mnoho dní, možná i týdnů, studování, sledování a vyhledávání informací. Finanční poradce jedná ve Vašem zájmu, podle Vašich požadavků a podle přístupu k riziku Vám navrhne, jaký produkt bude nejvýhodnější.

Ano, správný poradce jedná ve Vašem zájmu. Jsem nezávislým finančním poradcem, nezodpovídám se společnosti, které poskytují finanční produkty. Pracuji pod záštitou Fincentrum, a.s., která u nás sdružuje ty nejlepší finanční poradce a spolupracuje s mnoha finančními institucemi.

Vzhledem k populačním predikcím je současný penzijní systém neudržitelný. Nastane doba, kdy státní důchod bude pouze formalitou. Proto je velmi důležité, aby se na stáří lidé začali zabezpečovat co nejdříve. O svých penězích budete mít přehled, budete vědět, kolik máte naspořeno a kolik si budete moci v budoucnu vybrat. Pokud si spoříte ve formě penzijního připojištění, je to chvályhodné, nicméně u těchto fondů je úročení díky jejich konstrukci velmi nízké. V případě že si chcete i v důchodovém věku udržet svůj dosavadní životní standard, je zapotřebí si spořit nejen touto cestou, ale také jinou formou například investováním.

Určitě, pokud budete investovat pravidelně i malé částky. Základem daného způsobu investování je hlavně pravidelnost.Podílové listy případně dluhopisy a jiné jsou nakupovány pravidelně, bez rozdílu jejich ceny. Pokud budete měsíčně takto investovat například 500 Kč, pokaždé nakoupíte jiný počet podílových listů právě podle jejich aktuální ceny.

NaHypoteky.cz